سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شبنم اکبری نامدار – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز،ایران
طلا ذکاوتی راد – کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

نگاه به گذشته، جایگاه زن را به عنوان محور اصلی خانواده از گذشته های دور به صورت های مختلف، چه در شکل گیری فضاها، چه درنقش آفرینی تزئینات آن دوران، تثبیت می کند. از سویی دیگر باید پذیرفت که معماری ایرانی همواره آمیخته با اصل حفظ حریم و حجاب بوده و این مسئله ناشی از فرآیند مذهب حاکم بر زندگانی مردم و نوع نگرش به مسئله محارم و زن در گذشته بوده است، چیزی که امروزه در معماری ایرانی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله نگرش به مساله زن در معماری گذشته ایرانی و حال است. روش بررسی بصورت مطالعه کتب موجود در زمینه معماری ایران و بررسی چند نمونه موجود می باشد. از طرفی نتایج بدست آمده لزوم بهره گیری از اصول معماری ایرانی در گذشته، بخصوص توجه به مسئله حفظ حریم در بنا را که منجر به آسایش می گردد را ضروری می نماید. بدین منظور پیشنهاد میگردد با آسیب شناسی معماری ایرانی، جایگاه زن در معماری امروزی به گونه ای بهتر و کاربردی تر در نظر گرفته شود. تا ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم فضایی این خانه ها بتوان گامی موثر در جهت تزریق بیشتر این مفاهیم فراموش شده به فضاهای تک بعدی و کم معنی خانه های معاصر بپردازد.