سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی مرادی – عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

امروزه اهمیت کارآفرینی و تاثیر آن در توسعه اقتصاد و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما توسعه و رشد کارآفرینی نیازمند بسترسازی و پیشنیازهای مختلفی است. یکی از مهمترین این پیشنیازها فراهم بودن زیرساخت های قانونی برای توسعه کارآفرینی است. بنابراین در این مقاله رویکرد قانونگذارن کشور و میزان تعهد آنان نسبت به مقوله کارآفرینی طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور مجموعه قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم و نیز لایحه قانون پنجم توسعه کشور که اساس و زیربنای کلیه قوانین تصویب شده در کشور طی دوره ای ۲۵ ساله می باشند، مورد تحلیل قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد جایگاه کارآفرینی در برنامه چهارم قابل توجه تر است. در لایحه برنامه پنجم نیز کارآفرینی و به خصوص حمایت از فعالیت نوآورانه به شکل روشنی بیان شده است. در حالی که برنامه های اول تا سوم بیشتر بر توسعه اشتغال و توسعه بخش خصوصی توجه داشته اند.