سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا سرمستی امامی –

چکیده:

توسعه صنعتی با استفاده از انرژی میسر شده است. در حالی که امنیت کشورها به انرژی وابسته می باشد، بشر با دو بحران بزرگ یعنی آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوخت‌های فسیلی و دیگر شتاب فزاینده در راستای به پایان بردن این منابع روبرو می‌باشد. برای رسیدن به توسعه پایدار، اعمال مدیریت مصرف انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر از ضروریات بسیار مهم می باشد. در کشورهای صنعتی این انرژی‌ها همگام با پیشرفت فناوری رایج شده و مراحل پیشرفت و توسعه خود را روز به روز سریعتر طی می‌نماید. در این مقاله ابتدا منابع انرژی تجدیدپذیر معرفی و سپس خصوصیات، ویژگی‌ها، کاربردها و محدودیت‌های استفاده از انرژی باد بررسی شد. همچنین با ارائه یک مقایسه مشخص شد که استفاده از انرژی باد می‌تواند تحت شرایطی در حد گاز طبیعی عمل نماید با این تفاوت که پیامدهای زیست محیطی آن بسیار ناچیز است.