سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید منجم زاده – تهران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مالک سعیدی – تهران ستادویژه توسعه فناوری نانو

چکیده:

حفاظت ازدارایی های فکری و تسهیل درفرایند تجاری سازی آنها یکی ازرویکردهای مهم دردانشگاه ها دردهه های اخیر بوده است واهمیت این موضوع باتوجه به جایگاه حیاتی دانشگاه درتوسعه فناوری کشورها انکارناپذیر می نماید یکی از راهکارهای دانشگاه ها دراین خصوص تاسیس دفاتر انتقال فناوری است درچندسال اخیر نیز درتعدادی از دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری کشورمان دفاتر مالکیت فکری با ماموریتی مشابه تاسیس شده اند دراین مقاله تلاش شده است جایگاه و عملکرد این دفاتر بررسی شود برای این منظور پرسشنامه ای تهیه و این ارزیابی درپنج محوربرنامه ریزی نیروی انسانی جایگاه تعاملات و ارایه خدمات ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است نهایتا براساس اطلاعاتی که ازگفتگوهای انجام شده به دست آمد پیشنهادهای ناظر برارتقا عملکرد این دفاتر ارایه شده است.