سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی اکبری مطلق – کارشناس شهرسازی دانشگاه یزد
غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گفتن و نوشتن درباره ضرورت توجه به امنیت دفاعی در کلان شهرها با توجه به ابعاد گوناگون آن و با توجه به روند تحولات جهان امروز چندان دشوار نیست اما پرداختن به راهبردها و راهکارهایی که امنیت دفاعی را افزایش میدهند و یا ضامن دوام و پایداری آن ها هستند حیاتی محسوب می شود امروزه امنیت دفاعی تنها به حفاظت از جان انسان ها مربوط نیست هرچند که یکی از مهمترین دستاوردهای آن است بلکه فراتر از آن باعث پاسداری از دستاوردهای اجتماعی اقتصادی کالبدی، فضایی و حفظ آنها برای نسلهای آتی نیز می شود کلانشهر مشهد از جمله مراکز تجمع جمعیتی در کشور ایران است که منابع و مراکز بسیار مهمی را در خود جای داده و توجه به مساله پدافند غیرعامل در آن از اهمیت حیاتی برخوردار است هدف ازاین پژ<هش شناسایی عوامل و عناصر آسیب پذیر در مقابل خطرات احتمالی در مجموعه شهری مشهد و بررسی راه کارهای به حداقل رساندن این آسیب پذیری با استفاده از تجارب کشورهای دنیا می باشد.