سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین امیری – کارشناس ارشد معماری
ناصح یوسفی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درسلسله مباحث فرهنگی اجتماعی کمتر موردی میتوان یافت که عنوان هویت درآن یافت نشود به خصوص از دوران مدرنیت بیشتر مورد توجه قرارگرفت و مدرنیته آن را به چالشی همه جانبه کشیده است اما با همه این حساسیت ها و اثرات جانبی ان معنی ریشه ایاین کلمه درعرصه علوم اجتماعی و مباحث شهرسازی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است لذا سعی می گردد با استفاده از مطالعه اسنادی معنی هویت از جهات گوناگون بخصوص در عرصه معماری و شهرسازی مورد بررسی قرارگیرد هویت حکات از چیستی داردو آنچه فرد را از افراد وجامعه جدا می کند آنچه بیشتر مهم است اینکه هویت ریشه درتاریخ و تداوم آن دارد مهمترین سوال آنکه کی هستیم و چه ساختاری برما حاکم است پاسخ به این سوالات از عوامل تقویت روحیه همبستگی و وفاق عمومی می باشد و می توان با استفاده از توانایی های بالقوه تاریخی درزمینه عناصر موجود شهرسازی به محیطی جذاب و سالم دست یافت