سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیم نجف آبادی – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

چکیده:

درتاریخ بشر هیچ قبیله ای را نمی توان یافت که به گونه ای دین نداشته باشد پس به جاست اگر دین را یکی ازوجوه اصلی امتیازبشرنسبت به دیگرانواع شناخته شده حیات بدانیم باتوجه به تاثیرات شگرفی که نماز درروح و روان انسان می گذارد ضرورت داشت که جایگاه نماز را دانشگاه اسلامی ازنظر دانشجویان بدانیم دریک مطالعه مقطعی دربهمن و اسفندماه ۱۳۸۹ تعداد۲۰۰ پرسشنامه بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران توزیع گردید پرسشنامه ها توسط نمایندگان دانشجویان درکلاسها توزیع شد دراین پرسشنامه ۱۵سوال درمورد وضعیت دموگرافیک افراد مورد پژوهش همچون جنس مقطع تحصیلی وضعیت تاهل و محل سکونت و سوالاتی درباره نقش نماز درزندگی و عوامل ترغیب به شرکت درنماز جماعت طراحی گردید برای این که دانشجویان پرسشنامه ها را صحیح تکمیل نماید سوالاتی که درآن هویت دانشجو مشخص میگردید مثل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی لحاظ نگردید درپاسخ به میزان استمرار درادای نماز همیشه یا عمدتا نماز می خوانم ۸۲/۷ درصد بدست آمد این امر بیانگر آن است که برخلاف پیش فرض غالب جامعه جوانان به نماز اهمیت میدهند.