سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استاد یار و مدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واح
مریم پورجعفری جوزم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که برای بیشتر سازمانها ، این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. جریان بی پایان دانش، بازار ها را در حال تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمانها را ملزم به تغییر های مستمر می کند. صاحبنظران بر این باورند که توانایی یادگیری سازمانی سریعتر نسبت به رقبا ، تنها مزیر رقابتی پایدار است. از این رو در این مقاله ابتدا دانش و مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است سپس به تعریف یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده پرداخته شده و در انتها نیز نقش مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده بررسی شده است.