سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی قندالی – (کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)
میثم سلوکی – (عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)
امیرحسین پیرمرادی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

ظهور فناوری های نوین ارتباطی از مظاهر دنیای کنونی است و اثر آن در توسعه و پیشرفت کشورها تا جایی است که از آن تحت عنوان انقلاب خاموش یاد می کنند. در این تحقیق سعی شده تا به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشاورزی و فناوری در توانمند سازی زنان روستایی پرداخته شود و برای رسیدن به این مقصود به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه های حفاظت از منابع طبیعی، ارایه خدمات پست بانک در روستا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی و تجارت الکترونیک اشاره و مخاطرات احتمالی آن به تصویر کشیده ود اشاره: *اگر ما به یک مرد آموزش بدهیم ، تنها به یک نفر آموزش داده ایم ، اما اگر به یک زن آموزش بدهیم به یک خانواده آموزش داده ایم. ( به نقل از دبیر کل سابق سازمان ملل متحد).* زنان باید همگام و همپای مردان در فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی توسعه روستایی سهیم و شریک باشند و بطور کامل در بهبود وضع زندگی ساکنان مناطق روستایی ایفای نقش نمایند .( اعلامیه اصول و برنامه کار کنفرانس جهانی اصلاحات ارضی و توسعه روستایی، ژوئیه ۱۹۷۹ . نقل شده در فائو. ۱۳۷۴ . ص: الف