سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش نوبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دا
مجتبی حسینعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش کارآفرینی

چکیده:

با نگاهی خردمندانه به تحولات سیاسی و اقتصادی د رمنطقه و با درنظر گرفتن دوره گذار برای کشورهای همسایه و جهان نمی توان زمان و مکان ثابتی را بعنوان شاخص توسعه برای تبدیل شدن به قطب اول منطقه متصور شد پس برای نیل به افق ۱۴۰۴ وجود برنامه عملیاتی متغیر محسوس و مشهود است دراین مقاله سعی بر این است که با فرض متغیر بودن سند راهبردی در جهت تحقق سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران جایگاه تدوین این برنامه عملیاتی را در گام نخست فرایند معماری سازمانی به چالش کشیده و با درنظر گرفتن معماری سازمان چابک سند راهبردی را به کلیه سطوح معماری سازمانی اعم از برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات، برنامه ریزی معماری سازمانی و اجرای معماری سازمانی تعمیم دهیم.