سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا دوست محمدی – مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد ا
حسین غضنفرپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان،گروه جغرافیا، استادیار، دکتری جغرافیا و برن

چکیده:

سازمانهای غیر دولتی در نظم نوین جهانی علاوه بر اینکه بعنوان نمودی از دموکراسی در جوامع مطرح می شوند، بعنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده می گیرند. با توجه به ماهیت مردمی بودن این سازمانها، در واقع ارگان نظارتی مردم به فعالیتهای دولت در جهت اجرای خواسته های آنها نیز بشمار می روند. در مقاله حاضر پس از بحث کوتاهی که در زمینه معرفی سازمانهای غیردولتی و نقش این سازمان ها در ایران و نیز بحران زلزله در ایران ارائه می گردد با توجه به نظام ساخت و ساز کشور و معرفی سازمان های دارای نقش در این مورد، به بیان نقشی که سازمانهای غیردولتی می توانند در کنار دولت در جهت کاهش خسارتهای ناشی از زلزله داشته باشند اشاره می شود. در پایان راهکارهای اجرایی در زمینه بکارگیری این سازمانها در جهت ارتقای فرهنگی و علمی کشور مانند ایمن سازی و مقاوم سازی وآموزشهای عمومی و همگانی جهت مقابله به بحرانها ارائه گردیده است.