سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی رستمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مجموعه پلوتونیم کوه میش در جنوب شهرستان ششتمد و در زون ایران مرکزی قرار دارد. از لحاظ تقسیم بندی تکتونیکی، بخشی از زون سبزوار می باشد. ترکیب این توده نفوذی از دیوریت تا گابرودیوریت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ شامل پلاژیوکلاز (آندزین، لابرادوریت)، آمفیبول (هورنبلند)، پیروکسن (دیوپسید) و دارای کانی های فرعی شامل آپاتیت، اسفن، کانی آپاک و درصد خیلی کمی کواترز می باشد. توده گرانیتوئیدی این منطقه، ویژگی های گرانیتوئیدهای وابسته به کرانه های قاره ای فعال را نشان می دهند و از گرانیتوئیدهای نوع I هستند. با توجه به بررسی های کانی شناسی، سنگ شناسی، ژئوشیمیایی و ویژگی ه ای زمین شناسی، چنین به نظر می رسد که توده ی گرانیتوئیدی منطقه مورد مطالعه در اثر ذوب بخشی پروتولیت های پوسته زیرین به وجود آمده است و تبلور جدایشی ماگمای حاصله طیف انواع سنگ های توده گرانیتوئیدی را سبب شده است.