سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد طلایی – عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده:

جزیره قشم را می توان از جنبه های گوناگونی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. شاید جنبه ای که کمتر بدان پرداخته شده باشد، در راستای نقشی است که قشم می تواند از نظر حقوقی در منطقه خلیج فارس ایفاء نماید. بر این اساس در این مقاله کوشش شده است که در راستای برخی مسائل حقوقی، جنبه های مرتبط با جزیره قشم مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا به جایگاه برجسته جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس بیش از پیش پی برده شود. بر این اساس در این مقاله در ابتدا جایگاه تاثیرگذار جزیره قشم به عنوان یکی از نقاط مبنا برای ترسیم خطوط مبدا مستقیم ایران در خلیج فارس پرداخته شده و آنگاه نظام حقوقی حاکم بر دسترسی به آبهای اطراف جزیره قشم و بنادر اطراف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ویژگی های زیست محیطی خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته و نقش مدیریت مسئوولانه جزیره قشم در حمایت بهینه از محیط زیست دریایی خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به نظام حقوقی حاکم بر آبهای اطراف جزیره قشم، تنظیم سیاستهای منطقی و متعادل در دسترسی کشتی های بازرگانی داخلی و خارجی به جزیره قشم و حفاظت از محیط زیست دریایی آن از یک سو موجب رونق و شکوفایی اقتصادی بیشتر جزیره قشم خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم خواهد نمود. این بدان معنا می باشد که چنین رشد و توسعه ای نبایستی به بهای ورود آسیبهای جبران ناپذیر به محیط زیست دریایی جزیره قشم و خلیج فارس گردد، بلکه رشد و توسعه جزیره قشم باید در راستای توسعه پایدار این جزیره صورت گیرد، به گونه ای که توسعه اقتصادی با حمایت بهینه از محیط زیست دریایی صورت گیرد.