سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد جعفری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاه
مژگان صلواتی – هیئت علمی ، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

توده گرانیتوئیدی خسل دشت، واقع در جنوب املش در دامنه شمالی البرز باختری قرار دارد. این توده از حاشیه به مرکز دارای طیف ترکیبی شامل سینیت، کوارتز مونزونیت و گرانیت است و با حاشیه انجماد سریع مشخص و مرز دگرگونی بارز در آهکها وگدازه های بالشی کرتاسه بالایی منطقه تزریق شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، ماگمای سازنده این توده دارای ماهیتشوشونیتی بوده و غنی شدگی مشخصی از عناصر نادر خاکی سبکLILE( نشان می دهند. مقادیر نسبتاً بالای عناصر با شدت میدان بالاHFSE( در مقایسه با دیگر گرانیتوئیدها، بالا بودن نسبتGa/Al و قرارگیری نمونه ها در موقعیت گرانیتوئیدهای نوعA در نمودارهای تمایز محیط زمین ساختی نشان می دهد که این توده در زیر گروه گرانیتوئیدهای نوعA1قرار می گیرد. شواهد مختلف مبین وابستگی توده گرانیتوئیدی خسل دشت به ماگماتیسمOIB ابتدای ائوسن در منطقه است.