سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

نابسامانی فضاهای شهری ریشه درعدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که درطول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است معماری و شهرسازی هرملتی بازتاب شرایط ذهنی آن جامعه می باشد پاکزاد۱۳۸۹ معماری مدرن درطراحی تک بناها امکانات فراوانی برای ساکنان ساختمان ها فراهم نمود اما وقتی که با رشد جمعیت و موجب شهرنشینی مواجه گردید ازقرارگیری کنار هم این ساختمان ها ومکعب ها لطمه اصلی به شهر وارد گردید تمدن مدرن رفاه محور بوده و طبیعت درآن جایگاه و ارزشی ندارد به گونه ای که انسان نسبت به طبیعت نگاه برده و ارایه و بهره بردارانه دارد طراحی دقیق و سختگیرانه قاعده کلی جنبش مدرنیسم باعث شده است که خیابان ها و فضاهای عمومی جذابیت خودر ا به عنوان ماکنهای تجمع از دست بدهند رشد بی رویه شهر وانتخاب کاربردهی داخل ان بدون درنظرگرفته توان محیط زیست باعث کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وضعتی نامتوازن میشود و شهری ناسالم و ساکنین خسته و منفعل را به ارمغان می آرود و آلودگی هوا کمبود فضای سبز شهر را غیرقابل سکونت می نماید. دراین مقاله برانیم تا ضمن تعریف مختصر ازتوسعه پایدار ومعرفی مضامین آن دربافتهای سنتی ایران به تشریح آینده شهرها با بهره گیری ازتوسعه پایدار بپردازیم