سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا حسنیان اصفهانی – کارشناس ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از رویه های استاندارد در طبقه بندی پدیده های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از عوامل پیشران درامر توسعه هرکشور محسوب می شود سازمان های بین المللی تاکنون رویه ها و دستورالعملهای متعددی در حوزه های گوناگون تدوین و به کشورهای عضور پیشنهاد یا الزام کرده اند که استفاده از آنها سبب ایجاد یکسانی در نتایج طرح ها آمارها و گزارشات و افزایش کارآمدی برنامه ریزی ها در سطوح ملی و بین المللی می گردد استانداردبین المللی طبقه بندی صنعتی همه فعالیت های اقتصادی ISIC از جمله مطرح ترین این استانداردها است که فعالیت های اقتصادی کشورها را طبقه بندی و کدگذاری می کند. تجارت الکترونیک شاخه نسبتا جدیدی در فعالیت های اقتصادی جهان محسوب می شود که بخشی از آن شامل انجام فعالیت های اقتصادی سنتی به شیوه های الکترونیکی و بخشی دیگر شامل فعالیت هایی ماهیتا جدید و وابسته به تکنولوژ یهای وبی می باشد درمقاله حاضر رویکرد استاندارد ISIC,Rev.4 به فعالیت های تجارت الکترونیک بررسی و پیشنهاداتی جهت توسعه استاندارد ارائه گردیده است.