سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده میرزایی – کارشناس انرژی های نو (کارشناس ارشد مهندسی شیمی، انرژی و محیط زیست) شمار
مریم بخشی – مدیر پروژه (کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
محرم خانکشی زاده – مدیر امور انرژی های نو (کارشناس ارشد برق قدرت)

چکیده:

بیوانرژی در مرز مشترک سه چالش بزرگ دنیا – امنیت انرژی، تغییرات اقلیمی و کاهش فقر- جای دارد و در سا لهای اخیرتوجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت زیست توده در جهان، مروری بر آمار تولید و مصرف آن در جهان و ایران و سیاست های مرتبط با آن انجام شده است. حدود ۱۴ % از مصرف انرژی جهان از منابع تجدید پذیر تأمین می شود که سهم زیست توده در بین تجدیدپذیرها ۸۰ % می باشد. در ایران۱/۱% از تولید انرژی اولیه به انرژی آبی و تجدید پذیر۱/۱% به زیست توده جامد به صورت مصرف سنتی اختصاص دارد. کل تولید بیوانرژی در جهان در سال ۲۰۰۵ برابر باMtoe1,171می باشد که پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ بهMtoe1,633 افزایش یابد. در ایالات متحده امریکا قانون تحقیق و توسعه زیست توده در سال ۲۰۰۰ وضع و در قانون سیاست انرژی سال ۲۰۰۵ مورد اصلاح قرار گرفت. این قانون، اقدامی چند جانبه جهت هماهنگی و تسریع تمام فعالیت های تحقیق و توسعه محصولات زیستی و بیو انرژی در آمریکاست. همچنین قانون کشاورزی سال ۲۰۰۲ (فصل سوم) اولین قانون کشاورزی دارای سرفصل انرژی می باشدکه دامنه ای از برنامه ها را تا سال ۲۰۰۷ جهت ترویج بیوانرژی و تولید و مصرف محصولات زیستی ایجاد نموده است. در اروپا، الگوی تولید محصولات کشاورزی تحت قوانینCAP قرار داردکه شامل قوانینی در زمینه کاربری اراضی است و توجهی ویژه به تولید محصولات اختصاص یافته برای انرژی نموده است. در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا برای ترویج تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیز ابزارهای سیاستگذاری متنوعی وجود دارد که همگی مبتنی بر دو اصل عرضه و تقاضای برق تجدیدپذیر تولید یا نصب ظرفیتهای جدید نیروگاهی متمرکز میباشد