سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین فلاح – استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
محمد علی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده:

دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن گذشته بستر نقدی همه گیر نسبت به نتایج مدرنیسم در جوامع بود آن دیدگاهی که در مسیر تفکر نقادانه و انسان مدارانه مدرنیته شکل گرفته بود جدا ازتلاشهای مقدسی که برای نیل به ازادی و برابری و شکوفایی استعدادهای نهفته در طبیعت و انسان انجام داد بدلیل نگاه سودمندانه و ابزاری و بهره کشی بی حدو حصر از منابع دچار تردید گردید دراین شرایط در دفا ع از سرمایه ی اصلی و مشترک انسان یعنی زمین و محیط زیست سازمان های دولتی و بین المللی و محققان و صاحب نظران جهت ارائه ی راهکارهای عملی به ایجاد تحولاتی درزمینه های مختلف و از جمله در معماری پرداختند دراین راستا معماران و صاحب نظران سعی کرده اند با بررسی الگوهای گوناگون گونه هایی از معماری را ارائه دهند که بتوانددر دستیابی به این اهداف مناسب تر باشد و مشکلات را مرتفع نمایند. در جهت تحقق این اهداف در معماری موضوع بام سبز موضوع نسبتا جدید است که چنانچه در مقیاس کلان و گسترده به کارگرفته شود تبعات مثبت بسیاری در پیشبرد توسعه پایدار خواهد داشت که تدوین سیاست ها و برنامه ریزی کلان درخصوص توسعه ی این صنعت می بایست از طریق انجام تحقیقات گسترده درخصوص مزایای اجتماعی و محیطی بام های سبز و سودمندی اقتصادی این بام ها و براورد هزینه های اجرایی درکوتاه مدت و درازمدت صورت پذیرد. مقاله حاضر براساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و هدف ان برشمردن مزایای بکارگیری بامهای سبز براساس شواهد برگرفته از نمونه ها مقالات و پژوهشهای صورت گرفته در حوزه های اکادمیک و همچنین بررسی موانعه و محدودیتهای توسعه ی این صنعت در کشور می باشد.