سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احسان ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه ی جایگاه ایران در تولید و تجارتجهانی خربزه طی ده سال اخیر آخرین اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت تولید حجم و ارزش صادرات و واردات عملکردها و قیمت ها از طریق سایت فائو و آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری و مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشاندادند کشور ما از نظر سطح زیرکشت و تولید در رتبه سوم جهان قرار دارد درحالیکه از نظر عملکرد دهمین کشور جهان هستیم بررسی شاخصهاینسبت سطح زیرکشت خربزه به سطح اراضی قابل آبیاری و سطح زیرکشت و تولید خربزه نسبت به کل سبزی و صیفی و روندهای مربوطه نشان دادند که درکشور ما در مقایسه با میانگین جهانی منابع بیشتری به تولید این محصول اختصاص داده می شود درعین حال به نظر می رسد عملکرد کم صادراتناچیز و قیمت صادراتی تا چند برابر زیرقیمت جهانی از بهره وری نامناسب منابع ارزشمنددر تولید خربزه حکایت دارند به نظر می رسداگر قرار است بهترین منابع محدود کشور را صرف تولید محصولی لوکس کنیم باید به کیفیت عملکرد و تجارت آن هم توجه ویژه مبذول شود در غیر این صورت ضرری بزرگ متوجه منافع ملی کشور خواهد بود.