سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق شیرازی – مهندس حمل و نقل ریلی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
محمد ساطعی – مهندس عمران مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی نیرو

چکیده:

میتوان ایران را چهارراه کریدورهای شمالی جنوبی و شرقی-غربی دانست ایران می تواند با اولویت اول قرار دادن بخش ترانزیت به منظور سرمایه گذاریهای بیشتر و هدفمندتر جایگزین و جانشین مناسبی برای درآمدهای نفتی دربودجه های سالیانه ی خود پیدا کند که این امر بنا به مشکلاتی که ایران درزیرساخت ها حمل و نقلی خود و مسائل سیاسی دارد تا بحال تحقق پیدا نکرده است دراین مقاله ابتدا به معرفی و بررسی کریدورهای موجود که ایران به نحوی درآنها درگیر است ووضعیت ایران درقبال این کریدورها می پردازیم و درادامه عملکرد فعلی ترانزیت بخصوص در بخش ریلی بررسی و تحلیل شده است سپس این موضوع بررسی شده است کهدر استراتژیهای فعلی راه آهن تا چه میزان به ترانزیت بها داده می شود آیا بهتر نیست روح حاکم برچشم انداز و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بخش ریلی در پی رونق روزافزون ترانزیت بار و حضور فعال در کریدورهای حاضر منطقه ای و جهانی باشد