سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر لطفی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

باروندروزافزون افزایش جمعیت و گسترش صنعت درجهان نیاز به انواع انرژی و خوراک صنایع شیمیایی روز بروز درحال افزایش است باوجود پیشرفت فناوری درزمینه انرژیهای تجدیدپذیر هنوز سوخته ای فسیلی جز منابع مهم انرژی درجهان هستند زغال سنگ یکی از منابع مهم انرژی است که ازدیرباز مورد توجه بشربودهاست با توجه به مخاطرات استخراج زغالسنگن با روشهای سنتی هزینه زیاد و اثرات زیست محیطی ناشی از احتراق زغال سنگ کوشش های فراوانی توسط پژوهشگران برای تبدیل زغال سنگ به مواد با ارزش افزوده بیشتر همراه با آلودگی کمتر و با راندمان یبشتر صورت گرفته است یکی ازروشهای معدن کاری زیرزمینی زغال سنگ که درسالهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده فرایند گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ است UCG: Underground Coal Gasification هدف ازانجام این مطالعه بررسی اهمیت اقتصادی فرایند UCG نسبت به روشهای سنتی استخراج زغال سنگ و گاز کردن سطحی آن کاربرد گاز سنتزی حاصل از فرایند UCG درصنایع برق و صنایع شیمیایی است.