سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه

چکیده:

آموزش و انسان دو مؤلفه ی مهم در توسعه پایدار هستند. آموزش محیط زیست، بنیادی ترین شیوه جهت یافتن مناسب ترین نظام ارائه مطالب و نحوه فعالیت ها و اجرای ساختاری است که زمینه ساز ارتقاء آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه می باشد تا از این طریق هر فرد جامعه، خود را از طریق احترام گذاشتن به طبیعت، مسئول در حفظ و حمایت از محیط زیست بداند. در کشور ما که نسل جوان آن بیشترین در صد جمعیت را تشکیل می دهد، آموزش محیط زیست می تواند تأثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد. آشنائی دانشجویان به عنوان جوانان آینده ساز مملکت با علوم پایه محیط زیست در رشته های مختلف تحصیلی می تواند روحیه سازگاری و حفاظت از منابع طبیعی را در آن ها تقویت کرده و حس مسئولیت پذیری را در زمینه های فردی و حرفه ای در آنان افزایش دهد. در این پژوهش جایگاه آموزش های زیست محیطی و فرصت ها و چالش های فرارو در نظام آموزش عالی و نقش آموزش های زیست محیطی به عنوان یک فرصت در شکل دهی دیدگاه دانشجویان رشته های مختلف، در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، مورد بررسی قرار می گیرد.