سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسیم شلمزاری – دانشجوی دوره دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
یاشار کوچک پوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

یکی از بسترهای رشد انسان توسعه ای پایدار و همه جانبه می باشد که مسلما تحقق آن بدون مشارکت مردمی در کلیه گروههای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. ارتقاء آگاهی ها و اصلاح نگرش و شیوه زندگی در جامعه و اصلاح الگوهای تولید و مصرف همگی از عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور می باشد. با توجه به هدفگذاری مسئولین کشور در سال جهاد اقتصادی، تحقق این اهداف نیاز به تنویر افکار، افزایش مسئولیت پذیری و اصلاح نگرش و رفتار کلیه اقشار جامعه به ویژه زنان به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه دارد تا بتوان از آن به عنوان یک عنصر کلیدی در راستای نهادینه سازی فرهنگ مشارکت شهروندی این قشر از جامعه بهره جست. یکی از جنبه های مشارکت زنان نقش آنها در برنامه های مشارکت شهروندی است که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین گروههای اجتماعی متاثر از سیاست ها و برنامه های سازمانها و نهادهای متولی نظیر شهرداری ها و …. می باشند تا به حدی که دامنه اثرگذاری آنها در مواردی کل اجتماع را نیز در بر خواهد گرفت. در این مقاله با پیش درآمدی بر مفاهیم مشارکت و شهروندی، به جایگاه و ضرورت آموزش زنان در راستای بهبود مشارکت شهروندی این قشر از جامعه به عنوان عنصری کلیدی در جهت نیل به اهداف کشور در سال جهاد اقتصادی پرداخته شده است و در پایان راهکارهایی در جهت دستیابی به اینمهم پیشنهاد گردیده است.