سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مستانه غنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
فائزه هاشمی – کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی به عنوان یکی از بازوان توانمند اقتصاد کشور که در اصل ۴۴ نیز بر آن تاکید ویژه ای شده است با مشکلات و چالشهای عدیده ای همچون عدم آگاهی اعضا نسبت به حقوق و وظایف خود مشارکت بسیار محدود در مسائل مربوط به تعاونی ها پایین بودن سطح کارایی و دانش مدیران به منظور بهره مندی از روشهای نوین مدیریتی فقدان مهارتهای لازم کارکنان در بکارگیری روشهای نوین تولید فقدان نظارت اعضا و بازرسان پایین بودن سطح بهرهوری کیفیت نامناسب محصولات و ارایه خدمات عدم همدلی بین مدیران بازرسان اعضا برگزاری مجامع عمومی بصورت بی رونق و …در گیر میب اشند. مشکلات مذکور همراه با موارد دیگری که به آنها اشاره نگردیده تعداد کثیری از تعاونی ها را به صورت راکد و غیرفعال درآورده است. با کمی تامل به سادگی می توان دریافت که این مسائل از فقدان و یا کمبود آموزش های مناسب وکارا ناشی شده است بوسیله آموزش می توان تعاون را به جایگاه واقعی آن ارتقا داد و یکی از چرخهای اقتصادی کشور را از حالت سکون خارج کرد هرچند قوانین و مقررات در کشور ما تشکیل و راه اندازی تعاونی را سهل و ساده ساخته است اما بیتوجهی به رکن اساسی آموزش ادامه کار و موفقیت تعاونی ها را بمخاطره انداخته است آموزش به عنوان ارزانترین وکاراترین ابزار پاسخگوی نیازهای فنی و مهارتی مدیریتی نگرشی و تضمین کننده شکل گیری مناسب شرکتهای تعاونی پویایی و موفقیت آنهاست.