سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره گل گل نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

سیرتغییروتحول مسکن و شیوه زندگی درایران موضوعی است که بسیار مورد پژوهش قرارگرفته است درمیان جزفضاهای خانه مسکونی طراحی فضای آشپزخانه از گذشته تاکنون سیرتحول شگرفی داشته است انتقال مطبخ فضای طبخ و پخت و پز از گوشه ای درزیرزمین خانه های تاریخی به درون سازمان فضایی خانه های معاصر درمکانی نزدیک به نشیمن وخواب تحول مهمی درمسیر ایجادآسایش و راحتی شیوه زندگی معاصر محسوب میشود انچه درطول چهاردهه گذشته درطراحی این فضا و با سرعتی بیش ازپیش رخ داده است بی شک برشیوه زندگی ساکنان خانه های معاصر تاثیر گذار بوده است از سوی دیگر همواره تغییر درشیوه های زندگی و تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز عاملی موثر برشکل و کالبد معماری است. دراین مقاله سعی شده است با بررسی خانه هایی از شهر تهران درطول چهاردهه گذشته سیرتحول فضای آشپزخانه را موردتحلیل قرار دهیم علت انتخاب مکان و دوره زمانی خاص آن است که معماری شهر تهران دردوره معاصر به عنوان معماری پایتخت نشینان همواره الگویی برای معماری سایر مناطق ایران بوده است.