سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه حسابداری قائمشهر، ایران
جواد رمضانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه حسابداری، قائنمشهر، ایران

چکیده:

هدف: معیارهای اندازه گیری متفاوت و زیادی در رابطه با کیفیت سود وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی معیارهای پرکاربرد یا مرجع در ارزیابی کیفیت سود می باشد. روش کار: در این تحقیق، ابتدا برخی تعاریف مرجع و عمومی در باب کیفیت سود مطرح شده و در ادامه به چند مورد از تحقیقاتی که به دسته بندی مدلهای معروف اندازه گیری کیفیت سود پرداختند اشاره گردید. در نهایت، به ۳ مدل مرجع یا پرکاربرد در اندازه گیری کیفیت سود پرداخته شده است که عبارتند از : مدل دی آنجلو (مدل کل اقلام تعهدی، مدل تعدیل شده جونز (مدل اقلام تعهدی اختیاری) و مدل دیچاو و دچاو. نتیجه گیری: اجرای این تحقیق یک ابتکار در حوزه کیفیت سود محسوب گشته و می تواند پایه و راهنمای بسیار خوبی برای همه ذی نفعان مربوط به این موضوع، خاصه محققین دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب مدل اندازه گیری کیفیت سود باشد. آنها میتوانند با اتکای به این تحقیق، به کاربردی ترین مدلهای اندازه گیری کیفیت سود اشراف پیدا نمایند. در اینصورت، انها وقت و انرژی کمتری برای درک بنیادین مدلهای ارزیابی کیفیت سود و جمع آوری طلاعات در زمینه مدلهای پرکاربرد و جزئیات مدلها صرف خواهند نمود.