سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهری فدایی حقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا
الهام حاتمی گلزاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود
مینا سروری مهرآباد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

تفاوت درترکیب های حجمی ناشی ازتفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است محیط زیست شهرها و حتی بناهای مربوط به این حوزه های اقلیمی ویژگیهای خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آوردند دراین مقاله نیز حوزه های مختلف اقلیمی ایران درارتباط با معماری و طرح های منطقی معماری و هماهنگ با اقلیم مورد نظر است بدیهی است که درمماری برنامه ریزی و طراحی ساختمان اگر به مواردی خاص توجه داشیته باشیم و آن ها را به دقت رعایت کنیم شرایط زیستی مناسبی فراهم می گردد و ساکنان از راحتی و آسایش لازم برخوردار خواهند بود امروزه باید درحداقل فضای ممکن بناهایی احداث شود که نیاز آسایش انسان درتمام فصول را برآورده سازد برای نیل به این هدف نیز باید سعی نمود درزمستان به جای استفاده اهز سوختهای فسیلی و دستگاه های گرم کننده بیشتر از انرژی خورشیدی و طبیعت بهره گرفت و درتابستان هم از حداکثر سایه باد و دیگر ویژگیهای اقلیمی سود جست.