سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالعلی لهسایی زاده – استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
نسیم قصمی – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش گردشگران داخلی نسبت به جاذبه های این شهر انجام شده است . این پژوهش به شیوه پیمایش و به وسیله پرسشنامه بر روی ۳۷۷ نفر از گردشگران این شهر ائم از زن و مرد در تعطیلات نوروز صورت گرفت . بر اساس یافته های این پژوهش، بین متغیرهای سن، جنس، درآمد، وضعیت تاهل، احساس امنیت، شناخت از شهر بندرعباس، هزینه سفر، وجود نظم در بندرعباس، مذهب، میزان ارتباط با مردم بندرعباس، سابقه سفرهای دیگر گردشگر، تعداد فرزندان و نگرش گردشگر رابطه وجود دارد . از طرف دیگر از مجموع متغیرهای مورد بررسی، بین تحصیلات گردشگر، منابع تبلیغاتی، سابقه سفر به بندرعباس، قومیت، مذهب و نگرش گردشگر رابطه ای مشاهده نشد.