سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پروانه عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محبوبه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشکده علو

چکیده:

گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) پدیدهای مدرن است که انگیزه ی اصلی آن مشاهده و لذت از طبیعت و پدیده ها و چشم – اندازهای طبیعی و فرهنگی بو ده و از آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه ی پایدار نام برد . هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی طبیعت جانوری با قابلیت جذب گردشگر به منظور شناخت زمینه ها و فرصت های اکوتوریسم در جزیره ی قشم می باشد. بدین منظور در مطالعهی حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانهای به معرفی و بررسی دقیق جاذبه های اکوتوریستی طبیعت جانوری منطقه پرداخته شده است . بر اساس بررسی های به عمل آمده، جزیره ی قشم با وسعتی نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر مربع، بیشترین سواحل و کرانه ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص می دهد و دارای انواع اکوسیستم های جانوری مهم دنیا می باشد. بنابراین از قابلیت ها و توانمندی های شایان توجهی برای توسعهی اکوتوریسم جانوری برخوردار است . این مطالعه ضمن معرفی و شناسایی چنین مزیت هایی و بیان برخی چالش ها ی موجود، به پیجویی راهبردهای مناسب در جهت بهرهگیری هر چه بهتر و بیشتر از آنها پرداخته است.