سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث متین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
سیدمحمود برقعی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مشکلات رایج شبکه های آب و فاضلاب ته نشینی ذرات جامد درمجراها است درحقیقت بسیاری از لوله ها نوسانات وسیع جریان را درطول عمر خود تجربه می کنند درجریانهای کم ممکن است سرعت جریان از سرعت شستشو کمتر باشد دراین حالت رسوبات درلوله نشست می کنند و مشکلاتی از قبیل کم شدن ظرفیت لوله و مسدود شدن و پس زدن جریان را به وجود می آورد دراین حالت یک راه مناسب استفاده از فلاش تانک م یباشد که به عنوان یک منبع آب بیرونی حجم زیاد و کنترل شده ای از آب را بطور ناگهانی درلوله رها می کند و با ایجاد تنش برشی قابل توجه به شستشوی رسوب داخل لوله کمک می کند تا به حال مطالعاتی درزمینه تاریخچه و هیدرولیک فلاش تانک تاثیر فلاش تانک درشستشوی رسوب درکانال استفاده از فلاش تانک درشبکه های فاضلاب و استفاده از دریچه های شستشو انجام شدها ست دراین مقاله تاثیر شیب لوله و حجم آب مخزن شستشو درشستشوی رسوب از لوله با استفاده از فلاش تانک بطور آزمایشگاهی بررسی شده است.