سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا بهفروز –
نادره تبریزی –

چکیده:

در این پژوهش بروش تراکسیلش ثابتهای اپتیکی و خواص الکتریکی فیلم نازک طالا لایه گذاری شده در روی شیشه مورد بررسی قرار گرفت. میزان جذب کنندگی نوری مستقیماً به ضرایب فرنل و در نتیجه به ثابتهای اپتیکی (فرمول در متن مقاله اصلی) بستگی دارد. تراکسیلش T متناسب است با مجذور تراگسیل t (فرمول در متن مقاله اصلی) و بستگی جذب کنندگی تراگسیل به T چنینی A=-LogT می باشد. با اندازه گیری جذب کنندگی با دستگاه اسپکتروفتومتر با دو قطبش موازی و عمودی و زوایای تابش مختلف در بازه طول موج [۶۵۰nm-500nm] و بکارگیری معادلات مربوط ثابتهای اپتیکی فیلم تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج اندازه گیری بروش بیضی سنجی مقایسه و بررسی ها دلات بر نتایج مشابه داشته و مژید اینست که تراگسیلش بی شک روش است دقیق و راحت.