سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیوان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهتدی سالاری راد – دکتری مهندسی معدن، استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با روبه پایان نهادن ذخایر سولفیدی روی و نیز توسعه روش های نوین هیدرومتالورژی نهشته های غیرسولفیدی روی که عموماً به آنها اکسیده گفته می شود، اهمیت زیادی پیدا کرده اند. این نهشته ها از نظر زمین شناسی به دو گروه اصلی سوپرژن و هیپوژن تقسیم می شوند. نهشته های سوپرژن عمومی تر بوده و به سه زیر گروه: جانشینی مستقیم، حانشینی سنگ بستر و کارست فیل تقسیم می شوند. در این مقاله تیپ کانی زایی کانسار اکسیده مهدی آباد یزد بررسی شد. سنگ میزبان کانسار، سنگ های کرتاسه زیرین، شامل سه سازنده سنگستان، تفت و آبکوه است. اسفالریت، گالن و باریت کانی های اقتصادی بخش اکسیده و اسمیت زونیت، ه می مورفیت و کالکوفانیت کانی های اصلی روی در بخش اکسیده به شمار می روند. بر اساس نتایج داده های کانی شناسی، مهدی آباد جزو نهشته های سوپرژن با جانشینی مستقیم می باشد.