سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام اردکانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین داوری نژاد – دانشیاران دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی –
ساجده کریم پور – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

میوه های فرازگرا و حساس برای حفظ کیفیت، و خصوصیات ظاهری تحت تاثیر محیط نگهداری قرار می گیرند. این تحقیق به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت میوه، خصوصیات تغذیه ای و بازار پسندی زردآلو رقم لاسجردی صورت گرفت. در این آزمایش میوه ها با سالیسیلیک اسید در چهار غلظت ( ۰و۱و۲و۳و۴ میلی مولار به مدت ۳ دقیقه غوطه ور و در یخچال با دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. اندازه گیری صفات در زمان های ۵و۱۰و۱۵و۲۰ روز پس ازانبار صورت گرفت و صفاتی ازقبیل مواد جامد محلول، سفتی بافت، اسید آسکوربیک، فعالیت آنتی اکسیدانی و پوسیدگی میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میوه های شاهد در دوره انبارداری میزان پوسیدگی بیشتری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داداند. تیمارهای سالیسیلیک اسید توانستند در حفظ سفتی بافت و اسید آسکوربیک میوه های تیمار شده موثر باشند