سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرجادی شکیب – دانشجوی دکتری باغبانی
رضا نعمت اله ثانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی
پرگل رسولی – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

بنفشه آفریقایی با نام علمی (Saintpaulia ionantha H.Wendl گیاهی است گلدانی که به خاطر دارا بودن توانایی گلدهی درتمامی طول سال طرفداران فراوانی دارد تکثیر این گیاه بصورت سنتی ازطریق تقسیم بوته مادری قلمه برگهای بالغ و از طریق کشت بافت به منظور بدست آوردن گیاهان شیمرعاری از آلودگی به کمک مواد موتاسیون زا نظیر پرتوهای گاما و ایکس انجام می پذیرد نکته مورد مصرف درکشت بافت این گیاه استفاده ازتیمار استریل مناسب می باشد دراین رابطه آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ت کرار انجام پذیرفت مراحل اجرای آزمایش به این طریق بود که درظروف یکبار مصرف درزیراتاقک استریل ۴نوع تیمار آماده نموده سه تیمار حاوی غلظت های مختلف اتانول ۲۰و۵۰و۷۰درصد به همراه هیپوکلرید سدیم و یک تیمار حاوی اتانول ۷۰درصد به همراه کلید جیوه ۰/۱ درصد بودند سپس برگهای بالغ را به مدت های مشخص درآن ها غوطه ور شد و به قطعات ۰/۵ سانتیمتری بریده شده و درروی محیط کشت پایه MS حاوی هورمونهای NAA (0.2mg/L), BAP (1mg/L قرارگرفتند پس از ۳ هفته میزان آلودگی قارچی و همچنین تلفات ریزنمونه ها درشرایط درون شیشه ایی مورد ارزیابی قرارگرفت .