سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد حمزه زرقانی – کارشناسی ارشد عمران
مجتبی احمدآبادی – کارشناسی ارشد عمرا ن
آرمین تدین – کارشناس یارشد عمران

چکیده:

با استفاده از روشهای کنترل غیرفعال می توان علاوه برساخت بناهای ایمن دربرابر زلزله اینگونه ساختمان ها را نیز مقاوم سازی نمود یکی از موثرترین و درعین حال ساده ترین روشهای کنترل غیرفعال استفاده ازتیرپیوند قائم VSL درسیستم بامهاربندی واگرا می باشد درواقع تیر پیوند قائم مثل یک فیوز شکل پذیر انرژی زلزله را مستهلک می کند دراین تحقیق به منظور مطالعه رفتار این نوع از مهاربندهای واگرا چندنمونه قاب با تیرپیوند قائم مورد بررسی قرارگرفت هرکدام ازاین نمونه ها درنرم افزار اجزای محدود ANSYS 9.0 مدلسازی و نهایتا تحت بار استاتیکی سیکلی آنالیز شد و مشخص گردید که تیرهای پیوند قائم دارای حلقه های هیسترزیس چاق و پایدار می باشند.