سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا قربانی برام – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر ،شوشتر،ایران
سجاد قربانی برام – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شوشتر ،شوشتر،ایران

چکیده:

درسالهای اخیر استگانوگرافی بیش از پیش مورد توجه محققان امنیت انتقال اطلاعات قرار گرفتهاست . در زمینه استگانوگرافی درتصاویر تکنیکهای متنوع فراوانی ارائه شدهاست، که هدف همهی آنها دسترسی به بالاترین ظرفیت و امنیت و مقاومت میباشد . اینسه معیار باهم در تقابل میباشند و دستیابی توامان به هر سه مورد به طور همزمان بسیار سخت و شاید ناممکن باشد . سه هدف مذکور در سه راس یک مثلث قرار دارند. یعنی توجه به هر کدام مستلزم کمتوجهی به پارمترهای دیگر میباشد و نمیتوان هر سه این موارد را به طور همزمان به بهترین شکل برآورده نمود