سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ایرانمنش – دکتری معماری ،عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
حسین طیاری – دکتری معماری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
فیروزه آزمون – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم،عضو باشگاه

چکیده:

امروزه کمبود راه کارهایی مناسب باعث مصرف بیش از اندازه انرژی در ساختمان ها شده است و طراحان را به جستجوی شیوه های مختلف دستیابی به توسعه پایدار و ساخت ابنیه برمبنای این اصول واداشته است یک یاز اصول معماری ایرانی که از رموز مانایی بناهای کهن این سرزمین است آن است که معماران ایرانی همواره می کوشیدند تا درکی آگاهانه و سپس پاسخی خردمندانه برای مسائل اقلیمی در آثارشان داشته باشند شهرهای کویری دارای پتانسیلهای زیادی در دستیابی به انرژی محیط اطراف هستند که از جمله می توان به نور خورشید، باد و غیره اشاره نمود این مقاله سعی در معرفی تکنیک ها و روشهای بهره گرفته شده ابنیه سنتی این مناطق در برابر شرایط نامساعد اقلیمی می گردد تا از این طریق در طراحی بناهای آینده با رعایت برخیا ز این نکات در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گام برداشت.