سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه مکوندی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز -گروه مامایی -اهواز – فرهنگشهر – دان
شیرین زرگر –

چکیده:

اپیزیوتومی Episiotomy) متداول ترین عمل جراحی در مامایی است. از آنجا که در اپیزیوتومی های میانی احتمال آسیب به اسفنگتر مقعد و ایجاد بی اختیاری مدفوع و گاز بیشتر است، امروزه اپیزیوتومی مدیولترال MediolateralEpisiotomy) رایج شده است که شیوه معمول در زایشگاه های ایران نیز می باشد. با این وجود هنوز زنان زیادی از آسیب های مقعدی ناشی از زایمان رتج می برند. شواهد نشان می دهد که در زایشگاه ها تکنیک اپیزیوتومی مدیولترال به شیوه صحیح اجرا نمی شود. هدف از این مطالعه بررسی تکنیک اپیزیوتومی های مدیولترال در زایشگاه های شهر اهواز بود. در این پژوهش تعداد ۱۲۰ مورد اپیزیوتومی مورد بررسی قرار گرفت که ۷۶ مورد۶۳/۳%توسط ماماها و ۴۴ مورد ۳۶/۷% توسط پزشکان انجام شده بودند. نتایج نشان داد که تنها ۲۰ اپیزیوتومی ۱۶/۶%با زاویه مناسب نسبت به خط وسط اجرا شده بودند. اپیزیوتومی های اجرا شده توسط پزشکان نسبت به ماماها طول بیشتری داشت سایر اندازه ها تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.