سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین چراغی – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اداره مهندسی تولید مهندسی فرآورش

چکیده:

هیدرات گازی یک جامد بلوری شکلاست که در آن مولکولهای آب اطراف مولکولهایگاز را احاطه کردها ند گازهای زیادی وجود دارد که ساختار مولکولی مناسبی برای تشکیل هیدرات دارند که از آن جمله می توان به دی اکسید کربن سولفید هیدروزن و هیدروکربنهای سبک گازی اشاره کرد از این خاصیت هیدرات می توان برای انتقال گاز نیز سود جست شرایط تشکیل هیدرات عبارتند ازفشاربالا دمای پایین و وجود آب آزاد همراه گاز طبیعی به دنبال پددیه گرفتگی خطوط لوله خوردگی و اشغال حجم مناسب خطوط لوله تکنیکهای خاصی به منظور جلوگیری از تشکیل این پدیده در خطوط لوله های نفتو گاز و تجهیزات فرایندی به کار گرفته شد. دراین تحقیق اهمیت هیدراتهای گازی از نقطه نظر قابلیت زیاد آن درذخیره سازی رقابت با روشهای مشابه مایع سازی و متراکم کردن بررسی شد.