سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده فیضی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امروزه تغییر درمقادیر ساخت و ساز شرایط بهره برداری نیازهای مشتریان شرایط بازار رقابتی و محصولات نهایی صنعت ساختمان باعث انتخاب تکنولوژی های نوین شده است بطوریکه افراد مختلف درجوامع مختلف و درسطوح مختلف به انتقال تکنولوژی می پردازند انتخاب و انتقال تکنولوژی یک هدف نیست بلکه ابزاری است درجهت تامین رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی تاکنون بسیاری از تکنولوژیهای نوین ساخت توسط شرکت ها و افراد متخصص وارد کشور گردیده ودرموارد متعددی فرایند انطباق با محیط و بومی کردن تکنولوژی را موجب میگردد چنانچه بهره گیری از فرایند انتخاب و انتقال تکنولوژی بصورت هدفمند با مطالعه و رعایت سلسله مراتب برنامهر یزی شده صورت پذیرد دستیابی به تکنولوژی بهینه با بهره وری و سودبالا قطعی خواهد بود دراین تحقیق تلاش شده به شرح و بسط تکنولوژی هیا بومی استفاده شده درمعماری سنتی شهر حریره درجبهه شمالی جزیره کیش پرداخته لزوم توجه بیشتر به این مقوله درتعیین معیارها و تکنولوژی بومی را مورد تایید قرار داده و به تاثیرات مثبت آن اشاره گردد.