سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهشید مرادی کل بلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
آیدا ابدالی دهدزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

آب همه چیز را تغییر می دهد.این جمله هم اکنون شعار بزرگترین جمعیت های حامی منابع آب در جهان است.امروزه با تشدید روند خشکسالی در دنیا,بحران کم آبی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.در تحقیق به منظور تبیین علل کم آبی در دنیا,عمدتا مسائل اقلیمی و طبیعی به عنوان عوامل اصلی به چشم می آیند. اما در بررسی اجمالی ۸ میلیارد نفر جمعیت جهان و بلاخص آن دسته از انسان هایی که در نوار های خشک زمین سکونت دارند همبستگی مثبت در نقشه سازی این مناطق با محورهای بحرانی منابع آب مناطق خشک زمین , مشهود است.با توجه به اینکه نخستین عامل توسعه و پیشرفت هر منطقه منابع آبی آن منطقه است حفاظت از منابع آبی کشورمان که بر روی کمربند خشک جهان قرار دارد بسیار حائز اهمیت است .به علاوه اینکه کنترل مصرف بهترین راهکار مقابله با بحران کم آبی است لذا این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل تعدادی از تکنولوژی های نوین در رفع معضل کم آبی گرد آوری شده است.اصول کار تکنولوژی های مورد بررسی مصرف دوباره آب با راندمانی مطابق با استاندارد های WQI است که با نرم افزار autocad مدل سازی شده اند وآمارهای بدست آمده از استفاده ی این فناوری ها در ۶ کشور جهان با نرم افزارهایSpss وexcel با خطایی برابر۵/ آنالیزو ارائه شده اند.با نظر به پتانسیل های کشورمان در بعد اقتصادی و بر آورد هزینه-اثر بخشی این طرح ها درنرم افزار excel سیستم استفاده دوباره (reuse ( و مخزن های کم جریان(low flow box) کم هزینه ترین و مفید ترین راهکار در مناطق خشک ایران هستند و در کوتاهترین زمان می توان به آنها جامه ی عمل پوشاند.