سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا دهقان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سلمان فارسی کازرون
حمیدرضا قوهستانی – عضو هیئت علمی بخش الکترونیک
سلمی کاراندیش – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
سیده سمیرا موسوی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

با استفاده از تکنولوژی های U-Commerce که به عنوان گونه ی تکامل یافته ی تجارت با توسعه و پیشرفت سریع محاسبات فراگیر و تکنولوژی های ارتباطی سیار به وجود آمدها ست می توان محدودیت های حفظ جامعیت ویکپارچگی و اتحاد شبکه های بانکی را برطرف نمود به گونه ای که شبکه ای یکپارچه از شبکه های بانکی و تجاریپدیدآورده که افراد بتوانند در روند تجارت درهرزمان و مکان به این شبکه دسترسی پیدا کنند دراین مقاله به منظور یکپارچه سازی شبکه بانکی و تجاری و بکارگیری تکنولوژی های U-Commerce دربانکداری الکترونیکی پس از ارایه مدل شبکه بندی دستگاه نامتجانس به بررسی تکنولوژی های ارتباطی مختلف جهت بکارگیری دراین مدل و چگونگی ارتباط این شبکه های نامتجانس خواهیم پرداخت