سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نیک منش – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

میدان پالس الکتریکی (PEF) از جمله تکنولوژی های نوین غیرحرارتی است که برای پاستوریزاسیونیا شیر مورد استفاده قرار می گیرد PEF پتانسیل جایگزینی رو شهای سنتی حرارتی مثل HTST یا OH ،HHTS ،LTLT ،UHT با صرف انرژی کمتر و بازدهی بیشتر را دارد. در این روش بدون هیچ گونه تغییر در خواص ظاهری (ارگانولپتیک )، خواص مغذی، رنگ و طعم طبیعی شیر، عمل غیرفعال سازی میکروارگانیزم ها و آنزی مها و کاهش سطح پاتوژن ها به همراه افزایش ماندگاری شیر انجام می شود. در این مقاله اثرات میدان پالس الکتریکی روی غیرفعال سازی میکروارگانیزم ها و آنزی مهای متفاوت و همچنین مقایسه این روش با رو شهای حرارتی و را ههای بالا بردن بازدهی این روش به همراه نگ هداشت انرژی و همچنین دستگاه به کار رفته برای این روش بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.