سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام طالبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

در ایران حدود ۴۰ درصد انرژی کشور در حوزه ی ساختمان و معماری مصرف می شود. ساختمان های بلند مرتبه، بخش اعظمی از این مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهند. با توجه به طرح ساختمان های بلند در دنیای کنونی، تأمین نورگیری مسئله ای بسیار پر اهمیت است. بر همین مبنا، استفاده از نماهای تمام شیشه ای بسیار دیده می شود. با توجه به اینکه شیشه به عنوان پوسته ی خارجی، از لحاظ اتلاف انرژی، ضعیفترین بخش ساختمان محسوب میشود، لذا طرح ساختمانهای بلند، باید در جهت کاهش مصرف انرژی بنیان نهاده شود. از همین رو بکاربردن روشی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، در طرح نمای ساختمان ها، محدودیتی ایجاد نکند، بسیار حائز اهمیت است. پوسته ی ساختمانها در طراحی فضاها می توانند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. از این رو طراحی یک پوسته ی کارآمد در ساختمانها با توجه به مباحث مطرح شده در حوزه پایداری، برای به حداقل رساندن دفع گرما در زمستان و جذب گرما در تابستان میتواند بسیار مؤثر باشد. نماهای دوپوسته به عنوان یک راهکار مناسب برای رسیدن به این هدف، قابل توجه می باشند. این نماها علاوه بر افزایش آسایش حرارتی و بصری در ساختمان، مصرف انرژی را نیز به مقدار قابل توجه ی کاهش می دهند. اصطلاح نمای دوپوسته در واقع همان ایدهی نمای منعطف با کنترل هوشمند است. سیستم نمای دو پوسته علاوه برداشتن نکات مثبت در زمینه زیبایی شناسی، طبق بررسی ها و نمونه های واقعی به میزان ۳۰ درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و علاوه بر تهویه طبیعی، نقش مهمی نیز در کاهش آلودگی صوتی دارد در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی در ابتدا با تعریف سیستم نما دوپوسته، تاریخچه و اهداف طراحی این سیستم و انواع آن و در نهایت با بیان مزایا و معایب به کارگیری این نوع از پوسته ها به معرفی این سیستم پرداخته می شود.