سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا امیری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
فرهنگ بهرنگی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
محمدمهدی امینی – کارشناس ارشد عمران گرایش آب
ابوالفضل شفیعی – کارشناس ارشد عمران گرایش محیط زیست

چکیده:

با رشد روز افزون شهرنشینی و افزایش جمعیت، حجم عملیات تصفیه آب و فاضلاب برای فراهم نمودن شرایط بهداشتی مناسب برای جامعه بیشتر احساس میشود. افزایش نیاز به عملیات تصفیه آب و فاضلاب برای منازل مسکونی منجر به سرمایه گذاریهای بیشتر جوامع شهری در جهت تصفیه فاضلاب شده است. بنابراین، نیاز به استفاده از تکنولوژیهای جدید که ضمن افزایش سرعت در سرویس دهی، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون بهصرفه باشد، بیش از پیش محسوس است. برای استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز لازم است تا قبل از هرچیز نقاط قوت یا ضعف آن با توجه به نیاز جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا مراجع تصمیم گیرنده با اطمینان بیشتری در این راه سرمایه گذاری نمایند. تصفیه فاضلاب نیازمند صرف مقدار زیادی انرزی است. ضمن اینکه معمولا فرایند تصفیه فاضلاب منازل مسکونی در تصفیه خانههای شهری انجام میشود که برای این کار لازم است تا فاضلاب مسکونی با صرف انرژی بیشتری به تصفیه خانه انتقال یابد. علاوه براین، در بین راه بسیاری از انرژی داخلی خود (مثل گرما) را از دست میدهد. انرژی فاضلاب شهری در حدی است که میتواند تا ۱۰ برابر مقداری که برای تصفیه آن لازم است، انرژی تولید کند. در این مقاله روشهای مختلف استحصال انرژی از فاضلاب خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. این روشها شامل استفاده از انرژی گرمایی فاضلاب و تولید انرژی الکتریکی از آن است. در این راستا، تکنولوژیهای جدید با توجه به مقدار انرژی مصرفی، هزینه بهرهبرداری، میزان مقبولیت جهانی و مزایا و معایب فنی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، با مشخص شدن کاربرد تکنولوژیهای روز دنیا به همراه مزایا و معایب آنها، میتوان تصمیماتی برای استفاده از این تکنولوژیها در کشور خودمان اتخاذ نمود.