سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
خلیل انصاری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ضیاء الدین طباطبایی – رئیس مرکز تحقیقات انار ساوه

چکیده:

در این پژوهش به منظور ریشه دار کردن قلمه های انار از روش خوابانیدن هوایی استفاده شد . آزمایش در تیرماه سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقات انار سا وه بر روی درختان انار رقم ملس ترش صورت گرفت . بدین منظور ابتدا شاخه های دو ساله سالم و قوی به روی درخت مشخص و در قسمت انتهایی و زیرین شاخه زیر گره، حلقه ای از پوست شاخه به پهنای ۱/۵ سانتی متر برداشته شد و بلافاصله ضمن اعمال تیمارهای مورد بررسی محل زخم با کوکوپیت مرطوب و نایلون پوشانده و به فاصله ی هر دو روز یک بار محل پوشانیده شده با محلول پاشی، به طور دستی آب پاشی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار انجام شد که در هر تکرار ۴ شاخه از یک درخت حلقه برداری گردید . تیمارها شامل : ۱- حلقه برداری + پیچیدن کوکوپیت مرطوب به دور محل حلقه برداری بدون هورمون . ۲- حلقه برداری + پیچیدن کوکوپیت مرطوب در محلول هورمون نفتالین استیک اسید به میزان ۳٫۵۰ppm – حلقه برداری + استفاده از مخلوط خمیر لانولین و هورمون نفتالین استیک اسید با غلظت ۵۰ppm روی محل زخم و پیچ یدن محل با کوکوپیت مرطوب. نتایج نشان داد که حلقه برداری و استفاده از خمیر لانولین به همراه هورمون استیک اسید به میزان ۵۰ میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه تیمارها به طور معنی داری باعث افزایش ریشه زایی شده است . سرعت تشکیل کالوس و ترمیم زخم ناشی از حلقه برداری با استفاده از هورمون افزایش یافت بنابراین امکان تکثیر درختان انار در طی فصل رشد نیز وجود دارد . و جهش هایی را که مفید هستند با این روش و در همان سالی که ظاهر می شوند می توان نگه داری و تکثیر نمود.