سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه اتحادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ذبیح اله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

آلو از جمله گونه های مهم جنس پرونوس است که جایگاه ویژه ای در صنعت میوه کاری دارد. یکی از مشکلات نهالستانهای آلو درصد جوانه زنی کم بذور آن می باشد. در این آزمایش سعی شد راه کارهایی جهت بهبود جوانه زنی بذور پایه آلو مورد آزمایش قرار گیرد. در این پژوهش جهت بررسی نیازهای جوانه زنی بذور آلوچه، آزمایشاتی جداگانه با غلظت های مختلف هورمون GA3 در مدت زمانهای مختلف تیمار با آن و در حالات مختلف بدون پوسته سخت و با پوسته سخت انجام شد. علاوه بر آن در آزمایشی بذور آلوچه تحت تیمار سرمادهی مصنوعی قرار گرفتند. نتایج به این ترتیب بود که بذور با پوسته تحت هیچ کدام از سطوح هورمونی جوانه زنی نداشتند ولی در بذور پوست گیری شده بالاترین درصد مربوط به بذور خیسانده شده در هورمون GA3 به غلظت ۳۰۰ppm و به مدت ۳۸ ساعت بود این در حالی بود که سرمادهی مصنوعی بذور درصد جوانه زنی بالایی را نشان دادند.