سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور شبان – شرکت مهندسی معدنی دوازده معدن کرمان
فرزین قائمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد عباس نژاد – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهباز رادفر – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نئوتکتونیک عامل مهم کنترل و توسعه لندفرم ها در مناطق فعال تکتونیکی است. و به طور قابل توجهی سیستم های رودخانه ای و فرم های ریخت زمین ساختاری جبهه کوهستانی در مجاورت گسل کوهبنان در منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. جهت ارزیابی کردن میزان فعالیت تکتونیکی گسل کوهبنان در منطقه، ما شاخص های ریخت زمین ساختی پیچ و خم جبهه کوهستان (Smf)، طول-گرادیان رود (SL)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و شاخص عدم تقارن آبراهه ها در حوضه آبریز (Af) را مورد بررسی قرار داده ایم. از ترکیب این شاخصها با یکدیگر میتوان رابطه شاخص جنبایی زمینساختی (Active tectonics indices (Iat)) را بدست آورد. بر اساس مقادیر Iat، منطقه مطالعاتی را میتوان به چهار رده تقسیم کرد: رده ۱ (جنبایی زمینساختی خیلی بالا، ۴/۶۴% در منطقه)، رده ۲ ( بالا ۴۵/۶۸%)، رده ۳ (متوسط ۲۶/۶۸%) و رده ۴ (کم، ۲۳%) در نتیجه میزان گسل کوهبان در منطقه بهاباد عمدتاً بالاست و شواهد نوزمینساختی در منطقه تایید کننده آن است.