سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جواد لطفی – دانشجوی آارشناسی ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری ری، ته
زینب لطفی – کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی
گوهر عزیزی پور – مدرس دانشگاه پیام نور خرم آباد

چکیده:

تهران بین ٣۴ تا ٣۶ درجه عرض شمالی و ۵٠ تا ۵٣ درجه طول شرقی واقع شده و مساحت آن ١٩١٩۶ کیلومترمربع می باشد بررسی شهر تهران از دیدگاه زلزله و خطرات احتمالی ناشی از آن وشرایط محلی آه تأثیر مستقیمی بر افزایش خسارات لرزه ای می گ ذارد، برای مقاوم سازی مناطق دارای ساخت وساز نامناسب و مدیریت وبرنامه ریزی دقیق وایجاد امکانات برای زمان بحران در مناطق مختلف تهران ضروری به نظر می رسد .این تحقیق به بررسی تکتونیک شهر تهران(گسل ) پرداخته ونتایج حاصله شامل موارد زیر می باشد : الف) تهران جزء مناطق پرخطر از نظر زلزله است ب) تهران بر روی ١۵ گسل قرار دارد آه محتمل ترین گسلهای خطرناک شامل ١) گسل مشا با طول تقریبی ٢٠٠ کیلومتر ، ٢) گسل شمال تهران با طول ٩٠ کیلومتر ، ٣) گسل جنوب ری با طول ٢٠کیلومتر . ج) در حال حاضر تقریبا ٨٠ درصد ساختمانهای تهران در مقابل زلزله های شدید آسیب پذیر هستند. د) منطقه ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ٢٢ و مناطق جنوبی از جمله ١۵ و ٢٠ از مناطق پرخطر هستند آه برای مقاوم سازی آنها باید چار های اساسی اندیشید. در این تحقیق با توجه به اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تهران به بررسی گسلهای این شهر ومیزان مقاومت ساخت وسازهای آنها نسبت به زلزله پرداخته وسپس راهکارها وپیشنهادهایی جهت مدیریت بحران زلزله ارئه می شود .