سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول میدان جو – سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
تیمور باجول –

چکیده:

مصرف بی رویه کودهای تجارتی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی بویژه دربخش زراعی موجب بروز صدمات زیست محیطی واختلال درحاصلخیزی خاک می شود افزایش یونهای نیترات و نیتریت درخاک و آبهای جاری و زیرزمینی سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن طغیان علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی کاهش مزه و بوی طبیعی میوه ها از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها است استفاده از کودهای سبز و کودهای الی یکی از راه های موثر در اصلاح و افزایش حاصل خیزی خاک است کمپوست نوعی کود آلی مخلوط از مواد طبیعی حاصل از یک فرایند زیستی است دراین فرایند زیستی زباله های جامد خانگی با منشا الی مانند پسمانهای غذایی و بقایای گیاهی تجزیه می شوند و به حالت ثابتی درمی آیند. کموپست مایع یا تی کمپوست محصولی است که پس از استفاده از روشهای مدرن آبیاری مورد توجه قرارگرفته است.